0703-035639 elise@inrebalansakupunktur.se
SONY DSC

Qi

Akupunktur reglerar det fria flödet av Qi – den viktiga livsenergin – genom  meridianerna och genom hela kroppen. Det finns ett talesätt i kinesisk medicin, “Tong Zhi bu tong. Bu tong Zhi tong. – Vid fritt flöde finns det ingen smärta. Utan fritt flöde finns smärta “. Citatet handlar om vikten av att försäkra sig om ett fritt flöde och rörlighet i Qi, dvs energi, genom kroppen. Qi ska flöda genom kroppen reglerat och utan störningar för att uppnå fysisk, mental och känslomässig hälsa och välbefinnande.

8679388225_10acc576d1_o

Många faktorer kan påverka rörelsen av Qi och resultera i inte bara stagnationer eller blockeringar, utan också brist på energi. Fysiska skador och trauman, felaktig kost, inaktivitet eller för mycket aktivitet, obalans mellan arbete och vila, tidigare sjukdom, mediciner, miljöfaktorer såsom virus, bakterier, toxiner och klimat, och även emotionell stress kan alla påverka det fria flödet av energi genom kroppen. När Qi inte rör sig på rätt sätt, blir stillastående, eller bristfällig, resulterar det i ohälsa.

4233818813_8d1c37732c_o

Akupunkturpunkterna är ofta belägna längs meridianerna men kan även hittas genom palpation eller beröring. Palpation är både ett sätt att diagnosticera men också en förberedelse för kroppen att påbörja läkningen. Akupunkturnålar är mycket tunna och känns för det mesta inte särskilt mycket. Man kan uppleva en känsla av värme, kyla, pulserande, avslappning, tryck, en pirrande, kittlande eller flödande känsla eller en kombination av alla dessa känslor. Många upplever en djup känsla av avslappning och det är inte ovanligt att klienterna somnar under behandlingen.

Koppning

Vid stagnationer i kroppen används ofta koppar av silicon eller glas för att frigöra stagnationerna, förbättra blod- och lymfcirkulationen, för att få musklerna att slappna av samt minska smärtan i de områden där kopporna är placerade. Armar, axlar, nacke, ben, höfter och rygg är områden som ofta behandlas med koppning. Man kan lär sig mer från Svensk Akuptunturförbundet