0703-035639 elise@inrebalansakupunktur.se

Syftet med behandlingen är att reglera Qi-flödet – för att återskapa kroppens naturliga energibalans och därmed främja kroppens självläkande förmåga

acupuncture treatment 2

Behandlingar

Alla klienter får en individuell behandlingsplan som kan innehålla en kombination av akupunktur, örtmedicin, kostråd och allmänna hälsoråd, koppning, moxa-behandling mm. TKM har en holistisk syn på människan och alla aspekter av fysisk och emotionell hälsa, livsstil, kosthållning och bakgrund tas i beaktning för att göra en korrekt diagnos. Inom TKM använder man också pulsdiagnostik (där man bedömer sex olika puls-positioner på varje handled) samt tittar på tungan. Första besöket, inklusive behandling, tar ca 90 minuter. Påföljande behandlingar ca 60-75 min, beroende på dina behov.

Vid akuta problem räcker det vanligen med en eller ett fåtal behandlingar för att bli helt återställd. Vid kroniska problem kan det behövs fler behandlingar. Ju längre tid sjukdomen eller smärtan funnits i kroppen, desto längre tid tar det vanligen att återfå hälsan. För att bibehålla hälsa och välbefinnande samt för att förebygga sjukdom går det bra att boka tid för en allmänt förebyggande och balanserande behandling. Jämför exemplevis med massage, som många regelbundet unnar sig för att förebygga skada och smärta. En av de stora fördelarna med TKM är just den förebyggande aspekten.

I början av en behandlingsperiod händer det att symtomen tillfälligt förvärras, en s.k. förstförsämring. Detta kan ske vid alla typer av alternativmedicinska behandlingar och är kopplat till kroppens egen naturliga läkningsprocess. Även gamla symtom kan blossa upp när kroppen jobbar med att läka de obalanser som ligger till grund för sjukdomen eller smärtan. En förstförsämring kan betraktas som ett positivt tecken då det betyder att kroppen arbetar med läka och återupprätta sin inre balans.

acupuncture treatment